Select your language

GDPR – en sammanfattning

GDPR, det inte är helt lätt att veta vad som egentligen gäller men vi har försökt att sammanfatta allt på ett lite mer överskådligt sätt vad lagen innebär för dig som gäst hos oss.

 1. Ny lag
  25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.
 2. Varför GDPR?
  Den nya lagen har tagits fram för att du som kund/gäst skall känna dig trygg kring rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter och att dina uppgifter inte används på ett felaktigt sätt.
 3. Vad är en personuppgift?
  En personuppgift är något som kan identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail etc.
 4. Vem är egentligen ansvarig?
  Bigrivercamp Hotell & Spa har övergripande personuppgiftsansvar och tillsammans med utvald ansvarig på hotellet bestämmer vi ändamålet kring inhämtning, hantering och användandet av de personuppgifter som du lämnar till oss.
 5. Vad gör ni med mina personuppgifter?

Det är skillnad på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Bigrivercamp Hotell& Spa samlar inte in sådana uppgifter.

Vanliga personuppgifter används endast till bokningshantering, bokningsbekräftelse och info som ser till att våra tjänster fungerar på bästa sätt.

 1. Så fungerar det:
  BigrivercampHotel&Spabehöver inte få samtycke från dig som gäst om du bokar logi, spa eller restaurangbesök då ett kundavtal ingås när du gör en bokning.
 2. Om något ändå skulle ske?
  Om vi skulle få ett dataintrång eller oavsiktlig förlora dina personuppgifter så kommer vår personuppgiftsansvarige dokumentera händelsen samt anmäla till Datainspektionen och till dig inom 3 arbetsdagar.
 3. Kan ni radera allt?
  Du har självklart rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Du som kund meddelar oss detta efter din vistelse till berne@bigrivercamp.se
 4. Vårt ansvar
  BigrivercampHotell&Spagaranterar att ingen tredje part får tillgång till era uppgifter.